მენიუ დახურვა

(ვიდეო)-საჭირო ინფორმაცია მოსწავლეებისთვის, რომელიბიც CAT-ის გამოცდებზე ჩაიჭრნენ – რა შემთხვევაში შეძლებენ ისინი ატესტატის აღებას?

მოსწავლეები, რომლებიც ე. წ. CAT-ის გამოცდებზე ჩაიჭრნენ ან არ/ვერ გავიდნენ, ატესტატის აღებას შეძლებენ, თუკი ყველა საგანში დადებითი შეფასება, 5 ან მეტი ქულა აქვთ. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ატესტატს სერვისების განვითარების სააგენტო კანონში შესაბამისი ცვლილების ამოქმედების შემდეგ გასცემს. ამასთან, სკოლადამთავრებულებს, რომლებიც ატესტატს მოიპოვებენ, უფლება ექნებათ გაიარონ რეგისტრაცია პროფესიული ან უმაღლესი განათლების მიღების მიზნით როგორც 2019 წელს, ასევე შემდგომ წლებშიც. ეროვნულ დონეზე საგამოცდო რეგისტრაციის ვადები დადგენილი წესით გამოცხადდება.

loading…მსგავსი სიახლეები