მენიუ დახურვა

გაეროს ბოლო კვლევით, საქართველო რეგიონში ყველაზე უბედური ქვეყანაა

გაეროს ბოლო კვლევით საქართველო რეგიონში ყველაზე უბედურ ქვეყანად სახელდება. ბედნიერების ინდექსით საქართველოს ყველა მეზობელი ქვეყანა უსწრებს.

გაეროს ამ კვლევაში ბედნიერების ინდექსის გამოთვლა რამდენიმე ფაქტორს ეფუძნება.მათ შორის, ერთ სულ მოსახლეზე მთლიან შოდა პროდუქტს, ცხოვრების ხანგრძლივობას, თავისუფლებას, გულუხვობას, სოციალრ მხარდაჭერას და კორუფციის დონეს. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით სოფლიოში ერთ-ერთ უბედურ ქვეყანად დაგვასახელეს.

წყარო

Loading…


მსგავსი სიახლეები