სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის მიზნით, სახელმწიფო რამდენიმე პროგრამას ახორციელებს

geoinformer

კოოპერაციული საწარმოებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების […]

დიზელის საწვავის შეღავათიან ფასად გაცემის პროექტის ინიციატორი გიორგი გახარია იყო და მომავალ წლებშიც გაგრძელდება ლევან დავითაშვილი

geoinformer

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მფლობელებისთვის დიზელის […]

ჰესი მხოლოდ იმ პირობით აშენდება, რომ მდინარე რიონმა კალაპოტი შეინარჩუნოს და არ მოხდეს ზემოქმედება მინერალურ წყლებზე, რომლითაც რაჭა ამაყობს ლევან დავითაშვილი

geoinformer

მანიპულაციებით მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა უპასუხისმგებლობაა […]

სიუჟეტი მოიცავს ძალიან ბევრ უზუსტობას, არაერთ სიცრუეს პროექტის გარემოზე ზემოქმედებისა თუ საფრთხეების შესახებ ,,ონი კასკადი ,,მთავარ არხს პასუხობს

geoinformer

ერთი მხრივ „მთავარი არხის“ მეშვეობით, […]