კორონავირუსზე ყალბი ამბების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით WhatsApp-მა შეტობინებების გადაგზავნა შეზღუდა

geoinformer

WhatsApp-მა ჩატებში შეტყობინებების გაგზავნა შეზღუდა. […]